Стиранка Олена Василівна, Васютіна Тетяни Миколаївна />

ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У КУРСІ ЯДС ЗАСОБОМ MICROSOFT TEAMS

Стиранка Олена Василівна, Васютіна Тетяни Миколаївна

В освітню систему України, починаючи з 2018 року, впроваджено нові якісні зміни, що сприяли реформуванню підходів до навчання у початковій школі, зміни також відбулись у проведенні оцінювання та контролю навчальних досягнень учнів («Нова українська школа»). Дані нововведення стали поштовхом до створення Державного стандарту початкової освіти у 2019 році з переліком відповідних компетентностей (якими мають володіти учні), а також до написання і подання нових типових освітніх програм, відповідно до яких розподіляється навантаження навчальних дисциплін у школі, видаються підручники й навчальні плани. Ці нововведення сприяли формуванню інших підходів до викладання дисциплін (інтегрований курс «Я досліджую світ»), створенню сприятливого освітнього середовища, відмови від оцінок, пошуку нових й удосконалення відомих методів контролю й оцінювання. В умовах складної епідеміологічної ситуації українська освіта продовжила реформування шляхом переходу від традиційної системи навчання до змішаної чи дистанційної. Проте, незважаючи на обставини, у педагогів все ще залишається потреба контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів як способу мотивації та засобу створення індивідуальної траєкторії навчання кожного з них
На даний час коментарі відсутні!