Лазаренко Наталія Іванівна, Уманець Володимир Олександрович />

СОЦІАЛЬНІ СЕРВІСИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ

Лазаренко Наталія Іванівна, Уманець Володимир Олександрович

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та сервісів мережі Internet надає широкі можливості для навчання, спілкування, знайомства, відпочинку, розваги тощо. Вміння особистості орієнтуватися в інформаційному просторі, працювати з різними видами інформації, одержувати необхідну інформацію й оперувати нею відповідно до власних і професійних потреб, зумовлюють необхідність створення й використання електронних інформаційних ресурсів та мережевих сервісів. Мережеві сервіси виявилися достатньо ефективним засобом для забезпечення відвідуваності сайтів та зворотнього зв’язку серед учасників мережевої спільноти, що спричинило швидку появу та популярність досить великої кількості соціальних Веб-сервісів, тобто сервісів Web 2. 0, котрі інтегруючись з електронними освітніми ресурсами можуть вирішувати професійні завдання, долучатися до обговорення і виконання наукових проектів, проводити наукові дослідження, демонструвати та обговорювати результати власних досліджень у інформаційному середовищі.
На даний час коментарі відсутні!