Барна Ольга Василівна, Деренівський Ярослав Володимирович />

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СОЦІОМЕТРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Барна Ольга Василівна, Деренівський Ярослав Володимирович

Питання комунікації та взаємодії на робочому місці відіграють важливу роль в створенні позитивного мікроклімату, швидкого досягнення спільних цілей, прийняття рішень та розподілу обов’язків та відповідальності у колективі. Одним із шляхів усунення проблеми комунікації є визначення та урахування міжособистісних відносин. Тому питання діагностики міжособистісних і міжгрупових відносин з метою їхньої зміни, поліпшення й удосконалювання є актуальним. Цифрова трансформація суспільства вимагає необхідності у цифровізації наукових досліджень, засобів та методів збору та аналізу, зокрема і статистичної інформації [1]. Для збору даних в соціометричній процедурі можна застосовувати різні цифрові технології. Метою даного дослідження є добір критеріїв до сервісів збору та опрацювання інформації соціометричного дослідження.
На даний час коментарі відсутні!