Карабін Оксана Йосифівна, Крошняк Петро Ярославович />

РОЗРОБКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЖЕСТІВ

Карабін Оксана Йосифівна, Крошняк Петро Ярославович

Стрімкий розвиток систем комп’ютерного зору пов’язаний із розвитком робототехніки, процесів автоматизації та всесвітньої мережі інтернет, її наповненістю графічною інформацією (понад три мільярди зображень публікуються в інтернеті щодня), яка використовується для навчання та покращення комп’ютерного зору. Значиму роль у розвитку комп’ютерного бачення відіграє розвиток як апаратної так і програмної складових комп’ютерів, тепер доступні обчислювальні потужності, необхідні для аналізу великої кількості даних. Сфера комп’ютерного зору розширюється з новим обладнанням та алгоритмами, точність ідентифікації об’єктів зростає. Менш ніж за десятиліття сучасні системи досягли 99-відсоткової точності з 50 %, що робить їх точнішими, ніж люди, у швидкому реагуванні на візуальні дані. Комп’ютерний зір є сферою штучного інтелекту, яка дає змогу комп’ютерам і системам одержувати важливу інформацію з цифрових зображень, відео та інших візуальних вхідних даних – та виконувати різні дії або давати певні рекомендації на основі отриманої інформації.
На даний час коментарі відсутні!