Романишина Оксана Ярославівна, Годований Олег Дмитрович />

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “GAME-ДИЗАЙН” ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДИЗАЙНЕРІВ

Романишина Оксана Ярославівна, Годований Олег Дмитрович

В останні роки все частіше порушується питання про застосування нового методичного забезпечення у системі освіти. Створення навчально-методичного забезпечення спрямовано на надання допомоги у вивченні та систематизації теоретичних знань, формування практичних навичок роботи із дисципліни «Гейм-дизайн». Від наявності та якості навчально-методичних комплексів з усіх дисциплін спеціальності «Графічний дизайн» залежить якість освіти випускників, їхня конкурентоспроможність. А це, у свою чергу, визначає місце вищої освіти на ринку даних установ, їх авторитетність та привабливість для абітурієнтів, що особливо важливо у сучасних економічних умовах. Розробку та використання навчально-методичного забезпечення в освітньому процесі спрямовано на підвищення ефективності навчання. Це сприяє впровадженню прогресивних форм, методів та засобів навчання, оптимізації навчального процесу на основі комплексного, системного цілісного підходу до кожного компонента навчального процесу, до будь-якого виду діяльності викладача та учнів. Все це сприяє розвитку творчої активності студентів спеціальності «Графічний дизайн» під час занять.
На даний час коментарі відсутні!