Костюченко Альона Миколаївна, Фурман Олена Андріївна, Бабій Надія Василівна />

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

Костюченко Альона Миколаївна, Фурман Олена Андріївна, Бабій Надія Василівна

У зв'язку із зростаючою роллю інформаційних ресурсів в житті суспільства, а також через численні загрози з точки зору захищеності даних, проблема інформаційної безпеки вимагає до себе постійної і більшої уваги. Особливо, увагу слід приділити освітній діяльності, зокрема підготовці майбутніх педагогів [2]. Інформаційна безпека – це стан захищеності інформаційного середовища, захист даних являє собою діяльність щодо запобігання витоку даних, що є захищеними, несанкціонованих і ненавмисних впливів на ці дані, тобто процес, спрямований на досягнення стану захищеності [3]. Ковальова Н. Н. дає визначення поняттю інформаційної безпеки особистості як стану і умов життєдіяльності особистості, при яких реалізуються її інформаційні права і свободи [4].
На даний час коментарі відсутні!