Бармак Олександр Володимирович, Мазурець Олександр Вікторович />

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ГНУЧКОГО ТЕСТУВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ У СЕРЕДОВИЩІ MOODLE

Бармак Олександр Володимирович, Мазурець Олександр Вікторович

Вивчаючи певний предмет чи предметну область, людина отримує нові знання та навички, які є упевненим розумінням предмету, вміння самостійно поводитися з ним, розбиратися в ньому, а також використовувати для досягнення поставленої мети. Здобувши певні знання, виникає необхідність в визначенні їхнього рівня та компетентності людини в певній сфері. Існує ряд методів для визначення рівня знань. Останнім часом все більшої популярності набуває тестова перевірка знаньЗ розвитком комп’ютерних технологій і їх впровадженням в навчальний процес, з’явився широкий вибір систем для тестування рівня знань. Тестова перевірка включає в себе набір тестових завдань різної складності, що робить результат тестування більш об’єктивним.
На даний час коментарі відсутні!