Петровська Дарина Сергіївна, Мисліцька Наталія Анатоліївна />

ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ВІДЕОКОНТЕНТУ З ФІЗИКИ

Петровська Дарина Сергіївна, Мисліцька Наталія Анатоліївна

Масове розповсюдження мережі Інтернет, розробка хмарних сервісів для створення авторських відео, удосконалення технічних засобів та мобільних пристроїв, актуалізують проблему розробки та реалізації в освітньому процесі під час змішаного та дистанційного навчання відеоконтенту дидактичного призначення. Зацікавленість саме до використання відео в освітньому процесі обумовлена низкою наукових напрацювань у галузі педагогічного дизайну та педагогічної психології. Відео сприймаються та запам'ятовуються набагато краще, ніж книга, оскільки людський мозок краще сприймає одночасно надані аудіальні та візуальні фрагменти інформації [4]. Досить актуальною та дієвою може стати в нагоді технологія скрайбінгу - новітня техніка презентації, коли виступ доповідача ілюструється "на льоту" малюнками, фломастером на білій дошці (або аркуші паперу); схоже на "ефект паралельного слідування", коли ми чуємо і бачимо приблизно одне і те ж, але при цьому графічний ряд фіксується на ключових моментах аудіоряду. Тривалість таких анімованих відео, як і звичайного відео повинна бути до 10 хвилин, для ефективного використання та запам'ятовування учнями [3].
На даний час коментарі відсутні!