Романишина Оксана Ярославівна, Худик Мар’ян Юрієвич />

ВИКОРИСТАННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНФОРМАТИКИ У СТАРШИХ КЛАСАХ

Романишина Оксана Ярославівна, Худик Мар’ян Юрієвич

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології все активніше впроваджуються в освітній процес загальноосвітніх навчальних закладів тим самим сприяють появі нових видів і форм його організації, зокрема змішаного навчання. Концепція «змішаного навчання», тобто поєднання офлайн- (або особисто) та онлайн-навчання, з’явилася ще у 1990-х як противага онлайннавчанню, проте вивчати та впроваджувати її почали лише з 2000-х років. Під змішаним навчанням (англ. «Blended Learning») розуміємо поєднання традиційних форм навчання з використанням електронного навчання, що характеризується застосуванням спеціальних інформаційних технологій, таких як мультимедіа, інтерактивні елементи і т.п. Освітній процес при змішаному навчанні станрвить послідовність фаз традиційного та електронного навчання, які чергуються в часі [1].
На даний час коментарі відсутні!