Карабін Оксна Йосифівна />

ІНСТРУМЕНТИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Карабін Оксна Йосифівна

Удосконалення педагогічного процесу, орієнтація його на підвищення рівня якості системи освіти, можлива за умови переосмислення мети, завдань і методів професійної підготовки майбутніх фахівців комп’ютерного профілю, формування професійно-педагогічних передумов їх професійного саморозвитку й особистісної самореалізації для становлення та реалізації їх як майбутніх професіоналів. Визначальним чинником якісного рівня професійного саморозвитку майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій є формування готовності до безперервного удосконалення цілісної системи професійних знань, розвитку та поглиблення наукової та практичної підготовки до розв’язання поставлених завдань, особистісного удосконалення та постійного професійного творчого зростання.
На даний час коментарі відсутні!