Джанда Галина Богданівна />

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В СИСТЕМІ «КОЛЕДЖ - УНІВЕРСИТЕТ»

Джанда Галина Богданівна

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі підвищує результативність підготовки майбутніх фахівців, спонукає виникненню принципово нового способу навчання, спрямовує студента на свідоме засвоєння знань у процесі виконання завдань педагогічної спрямованості, формує самостійність уже на початкових етапах навчання у вищому навчальному закладі. Підтримуємо думку науковця А. Литвина, що зазначає, що використання інформаційних можливостей сучасних технологій, а також їх різноманітних поєднань створює прорив у методиці організації та практичній реалізації навчального процесу під час вивчення різних дисциплін на всіх рівнях системи освіти. Студенти з пасивних спостерігачів перетворюються на учасників навчального процесу, розкривають свої творчі якості та індивідуальні можливості, набувають навичок самовираження [3, с. 22]. Проблемами фахової підготовки вчителів початкових класів до використання ІКТ займалися Н. Воропай, Ю. Дорошенко, І. Доніна, А. Коломієць, О. Кравчук, Г. Ломаковська, О. Майборода, Й. Ривкінд, Ф. Ривкінд, О. Снігур, О. Співаковський, О. Суховірський, В. Шевченко та ін.
На даний час коментарі відсутні!