Галан Василь Данилович, Дільна Наталія Зіновіївна />

СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ АЛГЕБРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАТЕМАТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Галан Василь Данилович, Дільна Наталія Зіновіївна

Розвиток математичної науки тісно переплітається з розвитком цифрових технологій. Науковці часто застосовують комп’ютерну математику для підтвердження своїх гіпотез на прикладах, для графічної представлення поведінки функцій, для спрощення складних описів, тощо. У підтвердження наведемо роботу, в якій представлений метод встановлення D-стійкості симетричного розв'язку скалярних симетричних лінійних та нелінійних функціональних диференціальних рівнянь [3]. Автори визначають загальні умови однозначної розв'язності початкової задачі для симетричних функціональних диференціальних рівнянь; демонструють умови для симетричних властивостей єдиного розв’язку симетричних функціональних диференціальних рівнянь. На даний час існує велика кількість програм для математичних розрахунків, які отримали назву систем комп’ютерної алгебри (СКА). Це комплексні програмні засоби, які дають змогу виконувати широке коло задач математичного спрямування та автоматизувати обчислення як в чисельній так і в символьній формах [2]
На даний час коментарі відсутні!