Олена Анатоліївна Студенець />

ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ СУПРОВОДУ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Олена Анатоліївна Студенець

Однією з характерних рис сучасної освіти є процес інтеграції педагогічної науки і практики із сучасними інформаційними технологіями. Їхня взаємодія і взаємопроникнення не тільки спричинили якісні зміни освітнього простору, але і призвели до появи великої розмаїтості нових навчальних технологій [1]. Головні аспекти цього процесу інтеграції: -Інтернет як глобальна інформаційна база; -Інтернет як середовище наукового обміну і засіб для передачі знань і досвіду . -Інтернет як простір практичної реалізації наявного досвіду і знань. Які основні переваги використання сучасних комп'ютерних технологій у навчальному і науковому процесах? Це насамперед: 1. Велика швидкість інформаційного обміну; 2. Можливість ясного спілкування великої кількості людей, що знаходяться в різних частинах Світу; 3. Розмаїтість форм взаємодії; 4. Не лімітоване за часом використання інформаційних і навчальних ресурсів.
На даний час коментарі відсутні!