Новицька Тетяна Леонідівна, Новицький Сергій Вадимович />

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ

Новицька Тетяна Леонідівна, Новицький Сергій Вадимович

Набуття знань є одним з головних етапів розвитку особистості, а ефективне використання цих знань є найважливішим стратегічним чинником розвитку всього суспільства. Останнім часом із-за пандемії COVID-19 докорінно змінюються методи навчання та викладання, технології отримання освітніх послуг. Прискорились процеси цифрової трансформації суспільного розвитку, у тому числі в освітній сфері. Тому актуальним є дослідження нових форм, методів та технологій здобування освіти із розвитком цифрової трансформації. За розумінням в цифрова трансформація (Digital transformation), передбачає організаційні чи суспільні зміни на основі впровадження цифрових технологій в усі аспекти взаємодії з людиною [1]. У цифрові трансформації – це спричинені використанням цифрових технологій зміни в природі людини, її мисленні, життєдіяльності та управлінні [2]. Останнім часом освітні форми, методи та технології значно змінюються у бік з використанням цифрових технологій. Відбувається освітній процес на цифрових платформах та так званому у форматі цифрового спілкування.
На даний час коментарі відсутні!