Македон Геннадій Петрович />

ІНТЕГРАЦІЯ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ З ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Македон Геннадій Петрович

Дослідження новітніх освітніх ІТ-технологій, а саме – дистанційне електронне навчання як складова системи модернізації освітніх програм вищих навчальних закладів і використання міжнародного освітнього досвіду під час викладання дисциплін економічного спрямування – достатньо складний процес. Втім найбільші труднощі виникають у сегменті набуття професійних компетенцій, навичок сприйняття і подання різнопланової економічної інформації в одному вигляді — у комп’ютерному варіанті і дистанційно, особливо з урахуванням нинішніх реалій пандемії covid-19. Формування об’єктивних знань і напрацювання високих професійних компетенцій, які мають формуватися ще на етапі навчання в вищому навчальному закладі – провідне завдання сучасної вищої освіти України. Робота з досягнення даної мети може рухатися у різних напрямах і з використання різних підходів [1]. І один із таких підходів — інтеграція ІТ в економічні дисципліни. Інформаційні технології, введені до навчального процесу в економічному вищому закладі освіти дозволяють опанувати новітніми бухгалтерськими, логістичними, маркетинговими та іншими програмами, за допомогою яких підвищується швидкість і якість розрахунків та ін.
На даний час коментарі відсутні!