Солонецька Ганна Володимирівна, Балацька Віталіна Миколаївна />

ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК, ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА STEM-НАВЧАННЯ

Солонецька Ганна Володимирівна, Балацька Віталіна Миколаївна

STEАM-освіта – це комбінований міжпредметний критерій, що зосереджує в собі природознавчий науки з інженерією, математикою, технологіями та мистецтвом, акцентований на розв'язанні життєвих завдань, де всі предмети взаємопов'язані й інтегровані в єдине ціле ф [4]. Посилаючись на тести PISA та приклад Фінляндії, вже давно говорять про те, що науки в школі потрібно поєднувати та орієнтуватися на їхню практичну направленість. Швидкий розвиток суспільства, постійне оновлення системи освіти, підвищення конкурентоздатності економіки і розвиток науковотехнічного прогресу розкривають об’єктивно нові підходи до організації освітнього процесу. Необхідність STEM-освіти обумовлюється посиленим бажанням та мотивацією учнів та студентів вивчати предмети природничоматематичного циклу, зокрема тим, що зараз є висока потреба у виробничій галузі на працівників, що здатні виконувати завдання у різноманітних сферах функціонування, абстрагуючись від шаблонів.
На даний час коментарі відсутні!