Романишина Оксана Ярославівна, Маланюк Надія Богданівна />

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ЗАСОБІВ КОМП’ЮТЕРНОГО 3D ПРОЕКТУВАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ З ДИЗАЙНУ

Романишина Оксана Ярославівна, Маланюк Надія Богданівна

Дизайн є однієї із сучасних форм масової комунікації та нерозривно пов’язаний з ІКТ, як засіб для передачі, так і створення дизайн-продукту. Підготовка фахівців для цієї галузі характеризується постійним оновленням змістового компоненту, орієнтацією на передові технології та їх залучення в професійній діяльності з метою підвищення якості, ефективності та пошуку нових рішень моделей дизайн-продукту. При цьому, його професійна діяльність охоплює широке коло можливостей для творчих рішень та їх пошуку – від графічного оформлення рішення продукту до створення високотехнологічних проектів у будь якій сфері. Фахівець з дизайну на сьогодні є провідним спеціалістом, який визначає напрямки подальшого розвитку проектно-художньої галузі, розробляє нові концепти рішення існуючої моделей, здійснює пошукову, аналітичну, технологічну та творчу діяльність.
На даний час коментарі відсутні!