Генсерук Галина Романівна, Редьква Марія Ігорівна />

ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТІСТЬ — ЗАПОРУКА УСПІШНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

Генсерук Галина Романівна, Редьква Марія Ігорівна

У сучасних умовах цифрової трансформації системи освіти змінюються вимоги до вчителя нової формації, який повинен, крім загальнокультурних і професійних компетенцій, володіти також ще й компетенціями в галузі цифрових технологій. У цих умовах одним із основних завдань закладів вищої освіти є розвиток цифрової компетентності сучасного вчителя, який забезпечуватиме якісну освіту в умовах модернізації української школи, пов’язаної з широким впровадженням цифрових технологій в освітній процес. Для того щоб забезпечити високу якість освіти, сьогодні в школі має працювати вчитель, який володіє технологіями та методиками ефективного використання цифрових технологій в освітньому процесі. Тому актуальність цього дослідження зумовлена необхідністю розвитку цифрової компетентності майбутніх учителів гуманітарного профілю.
На даний час коментарі відсутні!