Карабін Оксана Йосифівна, Шуль Марія Володимирівна />

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

Карабін Оксана Йосифівна, Шуль Марія Володимирівна

Одним із викликів сучасного світу, в умовах карантину, є дистанційне навчання, що викликало певні труднощі в усіх учасників освітнього процесу. Сучасна система освіти має оперативно реагувати на виклики суспільства та шукати нові методи та підходи до використання цифрових технологій. Саме тому, нині, є актуальною чітка та швидка організація дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти. Першочерговим завданням дистанційного навчання є реалізація конституційного права на здобуття освіти [5, с. 2]. Проблему дистанційної освіти вивчали як зарубіжні, так і вітчизняні науковці – Ст. Віллер, Р. Клінг, В. Биков, Н. Балик, Н. Морзе, О. Захар, Г. Кравцова та ін. Проаналізувавши психолого-педагогічну літературу, вважаємо, що дистанційне навчання – це процес набування знань, умінь та навичок, що відбувається за умов взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу, на базі сучасних цифрових технологій [6].
На даний час коментарі відсутні!