Карабін Оксана Йосифівна, Чумадевська Христина Василівна />

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ВЕБДИЗАЙНУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ

Карабін Оксана Йосифівна, Чумадевська Христина Василівна

Нині, через стрімкий розвиток цифрових технологій в інформаційному суспільстві, значна увага приділяється формуванню цифрових компетентностей здобувачів освіти. Цифрові компетентності та вміння розробляти та реалізувати в глобальній мережі інтернет вебпроєкти, вебзастосунки, вебсайти тощо є затребуваними та сприяють можливості розкрити особистісні професійні навички в інформаційній галузі. Цифрові компетентності є невід’ємними для оволодіння майбутньої професійної діяльності. Вебдизайн включає призначений для користувача інтерфейс, зручність використання, поведінкову економіку, брендинг, маркетинг, цифрову стратегію. Він описується як чисто графічний дизайн, з додаванням коду в фоновому режимі, але це невірно тому, що інтернет – це інтерактивне середовище.
На даний час коментарі відсутні!