Siagha Sami />

ПОТЕНЦІАЛ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФІЛАКТИЦІ ТА КОРЕКЦІЇ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

Siagha Sami

За останні два десятиліття інформаційні, комп’ютерні та телекомунікаційні технології здійснили суттєвий ривок та посіли гідне місце як в освітньому процесі так і у соціальній педагогіці та соціальній роботі. У сьогочасних умовах викликів української державності питання профілактики та корекції агресивності у дітей підліткового віку потребують інноваційного переосмислення та адаптації до особливостей сьогочасних дітей та врахування здобутків науково-технічної революції в сфері саме ігрових технологій. Під час організації профілактичної та корекційної діяльності з агресивними підлітками було встановлено два головних недоліки: переважання інформаційноілюстративного, схоластичного і репродуктивного методів роботи без емоційної складової, яка впливала б не тільки на інтелект підлітків, але й на почуття, та їхню волю; обмеженість методичних прийомів, які мають позитивний вплив на активізацію пізнавальної діяльності підлітків з підвищеним рівнем агресії.
На даний час коментарі відсутні!