Роговченко Юрій Васильович, Мартинюк Сергій Володимирович />

СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ В РАМКАХ DEDIMAMO

Роговченко Юрій Васильович, Мартинюк Сергій Володимирович

На сьогодні в усьому світі доволі актуальним є застосування механізмів моделювання прикладних задач, розв’язання яких міститиме не лише теоретичну, а й практичну цінність. Особливо це важливо для підприємств малого та середнього бізнесу при плануванні й керуванні економічними процесами. Очевидно, що для цього із сукупності розв’язків вибрати найоптимальніший варіант, за якого можна досягнути найкращих умов роботи підприємства [1]. Виходячи з актуальності завдань, нами в розроблений курс був включений модуль «Моделі та методи лінійного програмування». У даному розділі для студентів запропоновано п’ять тем, кожна з яких містить теоретичні відомості, розв’язування типових задач, задачі для самостійного опрацювання. Для кращого сприйняття, контролю та самоконтролю введено елементи адаптивного навчання, набори тестових завдань тощо.
На даний час коментарі відсутні!