Замороз Марія Петрівна, Мазур Станіслав-Іван Володимирович />

ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Замороз Марія Петрівна, Мазур Станіслав-Іван Володимирович

Цифрові технології займають провідне місце у нашому повсякденному житті. Згідно з останніми результатами опитування та дослідження Агентства LEAD9 та Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), понад 87 % українців віком від 18 до 30 років користуються ґаджетами, у переважній більшості смартфонами [4]. Цифрова революція стрімко вривається в освітній простір – це не просто зміна тенденцій, а глобальний перехід: цифрові інформаційні та комунікаційні технології замінюють книгу та друковане слово як провідний носій. Кожен новий спосіб поширення інформації робить виклик суспільству своїми новими можливостями збереження та передачі інформації, для яких потрібно шукати нові структури та способи управління. Таким чином відбувається доповнення традиційного навчання цифровими технологіями та утвердження цифрового навчання, що містить структури та рівнів цифрової компетентності, необхідних для успішного здійснення професійної діяльності в умовах розвитку цифрового суспільства.
На даний час коментарі відсутні!