Скaсків Гaннa Михaйлівнa, Глад Надія Ігорівна />

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ

Скaсків Гaннa Михaйлівнa, Глад Надія Ігорівна

Розвиток освіти і науки спричинив використання цифрових технологій, що позитивно позначилося на якості освітнього процесу на всіх рівнях і сприяє створенню певних компетентностей. Складником професійної компетентності визначено цифрову компетентність вчителя як здатність та вміння систематичного, логічного та послідовного використання цифрового інструментарію, що відкриває доступ до використання модернізованих педагогічних технологій [1]. Для чудового розв’язання завдань, що постають перед майбутнім педагогом, йому потрібні навички, що дозволяють: використовувати комп’ютерні мережі; у роботі з учнями придумувати та впроваджувати в навчання педагогічні програмні засоби на базі модернізованих систем програмування; впроваджувати програмні засоби для управління школою й навчально-виховним процесом, використовуючи системи програмування, сучасні мультимедійні технології; включати видавничі системи для проектування шкільних стінгазет, створення методичних, дидактичних та наочних матеріалів тощо.
На даний час коментарі відсутні!