Кізіченко Людмила Іванівна />

ОНЛАЙН – СЕРВІСИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Кізіченко Людмила Іванівна

Сьогодні Україна вимушена пристосовуватися до нових умов життя.Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників освітнього процесу, а організація навчання з використанням цифрових технологій викликала багато труднощів. Для організації дистанційного навчання не достатньо мати доступ до Інтернету та технічне забезпечення усім учасникам освітнього процесу. Вчителі повинні знати технології дистанційного навчання та вміти їх застосовувати. [1] Потреба у проведенні занять у дистанційному навчанні спонукає до пошуку нових інструментів та сервісів.
На даний час коментарі відсутні!