Карабін Оксана Йосифівна, Furman Marek />

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Карабін Оксана Йосифівна, Furman Marek

Інформатизація суспільства, соціальні та економічні зміни, розвиток світового прогресу прискорюють реформування системи вищої освіти, де дистанційне навчання має особливу місію. До важливих завдань дистанційне навчання входить забезпечення відповідного рівня освіченості здобувачів освіти, надання професійної підготовки майбутніх фахівців, формування професійної компетентності з врахуванням швидких змін науково-технічного прогресу.
На даний час коментарі відсутні!