Брескіна Лада Валентинівна, Шувалова Ольга Ігорівна />

МЕТОДИЧНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ WEB-ПРОГРАМУВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Брескіна Лада Валентинівна, Шувалова Ольга Ігорівна

Сучасна методика навчання курсу “Бази даних” істотно змінюється за умови розвитку Web 2.0, функціонування всесвітніх інформаційних систем, таких як Facebook, Google та Amazon [1]. За способом доступу до даних інформаційні системи поділяються на системи в Інтернеті і автономні, групові та корпоративні [2]. Служба Web мережі Інтернет є прикладом найдоступніших для кінцевих користувачів Web-орієнтованих інформаційних систем. Актуальним стає поєднання змісту навчання Баз даних з опануванням принципів побудови інформаційних систем в Інтернеті. Метою дослідження є розкриття методики навчання Web-програмування для висвітлення сутності бази даних, як основної складової Web-орієнтованої інформаційної системи в курсі “Бази даних” для майбутніх вчителів-інформатиків.
На даний час коментарі відсутні!