Шмигер Галина Петрівна, Василенко Ярослав Пилипович />

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ STEM-ОСВІТИ У КУРСІ «СІТ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ»

Шмигер Галина Петрівна, Василенко Ярослав Пилипович

Для сучасного спеціаліста поряд із здобуттям базової освіти, важливим є оволодіння цифровими технологіями, удосконалення їх майстерності впродовж професійної діяльності, розвиток навиків вільно орієнтуватися в насиченому інформаційному просторі [1]. Значний потенціал у цьому напрямку надає STEM-освіта, яку підтримують на найвищому державному рівні [3]. Впровадження в навчальний процес методичних рішень STEМ-освіти, зокрема у вивченні природничих дисциплін, дає можливість сформувати в студентів хіміко-біологічного факультету такі STEM-компетентності, як:  уміння поставити проблему;  уміння сформулювати дослідницьке завдання й визначити шляхи його вирішення;  уміння застосовувати знання в різних ситуаціях, розуміти можливість інших точок зору щодо розв’язання проблем та оригінально розв’язати проблему;  уміння критично мислити [2]
На даний час коментарі відсутні!