Кабак Віталій Васильович />

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ КОМП'ЮТЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Кабак Віталій Васильович

Інноваційна діяльність майбутніх фахівців комп’ютерних спеціальностей носить системний характер, що передбачає втілення сучасним педагогом нових ідей, технологій і практичних напрацювань ІТ-сфери в освітній процес. Зважаючи на це, її потрібно розглядати як складне, інтегральне утворення, відповідне основним етапам розвитку інноваційних процесів і спрямоване на вдосконалення професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців [2]. Істотні недоліки професійної підготовки майбутніх фахівців комп’ютерних спеціальностей пов’язані з важливою проблемою сучасності – відповідністю реального змісту підготовки ІТ-фахівця запитам суспільства. Спостерігається переважання в професійній підготовці ІТ-фахівців традиційних форм навчання і недооцінка особливостей комп’ютерно-орієнтованої складової, недостатнє використання особистісно-орієнтованих технологій.
На даний час коментарі відсутні!