Василенко Ярослав Пилипович, Левко Вікторія Ігорівна />

ПРО ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СЕРЕДОВИЩА SCRATCH

Василенко Ярослав Пилипович, Левко Вікторія Ігорівна

Згідно з рамками навичок двадцять першого століття, цифрова грамотність є важливою навичкою розвитку учнів та студентів, оскільки здатність використовувати інформаційні технології, а також здатність створювати та розуміти програмний код стає все більш фундаментальною навичкою, якою необхідно володіти, щоб брати активну участь у сучасному цифровому суспільстві та економіці. Національна та європейська політики визнають необхідність забезпечити всіх громадян необхідними компетенціями для критичного та творчого використання цифрових технологій. Як зазначає J.M. Wing [1], «до читання, письма та арифметики ми повинні додавати обчислювальне мислення до аналітичних здібностей кожної дитини». Отже, інтеграція цифрової грамотності на всіх освітніх рівнях, у тому числі і в ранньому та шкільному віці, вважається дуже корисною та цінною. Дослідження показують, що навіть у дітей віком від 4 років можна формувати основні навички обчислювального мислення за умови, що вони працюють із інструментом, що відповідає рівню їхнього розвитку, та підтримує методологію такого навчання.
На даний час коментарі відсутні!