Цар Ірина Олегівна, Заблоцька Любов Михайлівна />

ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Цар Ірина Олегівна, Заблоцька Любов Михайлівна

Нові реалії та потреби освіти вимагають значних трансформацій сучасного освітнього середовища, відбувається пошук нових форм організації процесу навчання. Однією із перспективних форм є дистанційне навчання, а пріоритетними напрямами інноваційної діяльності – віртуальне освітнє середовищe, яке дає змогу реалізувати принцип навчання впродовж життя. Сучасний педагогічний процес націлений на самореалізацію та розкриття творчого та інтелектуального потенціалу особистості. Усе це, відповідно, можна здійснити шляхом використання сучасних засобів комунікації. Перехід на дистанційну форму навчання потребує додаткових дидактичних концепції та інструментів, належного й успішного використання сучасних інформаційних технології, які є невід’ємною складовою навчального процесу.




На даний час коментарі відсутні!