Мілян Роксолана Степанівна />

ОРМУВАННЯ ЛОГІЧНОГО СКЛАДНИКА МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Мілян Роксолана Степанівна

Важливим завданням під час вивчення математики у школі є формування логічного мислення, яке є компонентом математичної компетентності згідно з Концепцією нової української школи. Його формування відбувається через оволодіння учнями логічним складником математичної компетентності. Під логічним складником математичної компетентності учнів ми розуміємо логічні знання та вміння і досвід їх використання. Ефективність формування логічного складника математичної компетентності залежить від стратегій, які реалізує вчитель, зокрема прийомів та засобів, які він використовує, організовуючи процес навчання математики. Логіку на уроках математики вивчати неможливо, проте вчитель не повинен випускати з поля зору питання формування та розвитку логічного мислення учнів. Завдання вчителя полягає у тому, щоб у процесі викладання математики й на матеріалі шкільного курсу математики організовувати цілеспрямовану й систематичну роботу, яка допомагала б учням усвідомлювати й застосовувати логічні знання.
На даний час коментарі відсутні!