Ковальчук Ольга Ярославівна, Габрусєв Валерій Юрійович />

ВИКОРИСТАННЯ SUNRAV SOFTWARE ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІКА» СТУДЕНТАМ ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Ковальчук Ольга Ярославівна, Габрусєв Валерій Юрійович

Через пандемію тема інновацій в освіті ніколи не була настільки важливою. COVID-19 спонукав мільйони людей працювати дистанційно та вчитися з дому, актуалізуючи потребу у цифрових навичках та інструментах онлайн-навчання. Пандемія створює можливість переосмислити навчання у вищій школі. Сьогодні весь світ перейшов на дистанційну освіту, доступність та якість якої неможливо забезпечити без застосування ефективних інструментів електронного навчання. Сучасні виші повинні адаптуватись до нових реалій, забезпечити студентам надання якісних віртуальних освітніх послуг і набуття навичок, необхідних для побудови успішної кар’єри. Сьогодні великої цінності набувають поведінкові навички: гнучкість та пристосованість до змін зараз є найважливішими, за якими слідує управління часом та здатність ефективно працювати в командному середовищі [1].
На даний час коментарі відсутні!