Захарків Ірина Мирославівна />

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У СЕРЕДОВИЩІ ЦИФРОВОГО НАВЧАННЯ

Захарків Ірина Мирославівна

У Технічному коледжі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя з метою кращого інформаційного забезпечення освітнього процесу було створено сервер електронних навчальних курсів коледжу eGuru [1], який забезпечує студентам цілодобовий доступ до необхідного навчального матеріалу з усіх навчальних дисциплін загалом і з навчального курсу «Англійська мова за професійним спрямуванням» зокрема. Для викладачів на сервері розроблена і постійно оновлюється інформаційна сторінка, на якій розташовані адміністративно-навчальна робота, методична робота, виховна робота, що дозволяє викладачам ефективно працювати в середовищі цифрового навчання. Викладачі мають змогу завантажувати навчальні плани, методичні розробки та рекомендації, навчальні матеріали у pdf., Word, Excel форматах, здійснювати контроль реєстрації і відвідуваність студентів, оцінювати їх успішність на визначеному курсі.
На даний час коментарі відсутні!