Басістий Павло Васильович, Бачинський Юрій Григорович, Габрусєв Валерій Юрійович />

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ МОДЕЛЮВАННЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Басістий Павло Васильович, Бачинський Юрій Григорович, Габрусєв Валерій Юрійович

Моделювання є потужним засобом наукового пізнання, воно потребує інтеграції знань із різних навчальних дисциплін і, таким чином, сприяє формуванню світогляду з позицій єдиного підходу до вивчення різноманітних явищ навколишнього світу. Використання засобів інформаційних технологій для створення та аналізу комп’ютерних моделей посідає провідне місце у практичних застосуваннях, тому, говорячи про практичні застосування комп’ютерів, ми з необхідністю приходимо до потреби в ознайомленні з ним школярів.
На даний час коментарі відсутні!