Гаврилюк Марія Богданівна, Вельгач Андрій Володимирович />

STEM-ОСВІТА, ЯК ОДНА ЗІ СКЛАДОВИХ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Гаврилюк Марія Богданівна, Вельгач Андрій Володимирович

В умовах сучасного світу розвиток інформаційних технологій зумовлює необхідність оновлення освітнього процесу, впровадження інновацій. Одним із ефективних і актуальних способів досягнення поставлених цілей є використання STEM-освіти. Абревіатура «STEM» поєднює в собі перші букви наступних термінів: Sсience (науки), Technology (технологічний процес), Engineering (інженерія), Math (математика). Розвиток STEM-освіти відбувається у двох основних напрямах : 3D-моделювання і робототехніка. Проте впровадження STEM-освіти не обмежується лише факультативними заняттями. STEM, як підхід, має у собі безліч можливостей для застосування у навчальному процесі.
На даний час коментарі відсутні!