Музичка Назар Олегович, Генсерук Галина Романівна />

РОЗРОБКА EЛEКТРОННОГО НАВЧАЛЬНО-МEТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ З ІНФОРМАТИКИ «ВИБІРКОВИЙ МОДУЛЬ: ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН»

Музичка Назар Олегович, Генсерук Галина Романівна

Застосування цифрових технологій в освіті підвищує якість і доступність освіти, сприяє вдосконаленню освітніх технологій, появи нових форм навчання (електронне навчання, мобільне навчання, спільне навчання), створення електронних освітніх ресурсів і доступу до них широкого кола користувачів з використанням мережі Інтернет. Формування єдиного цифрового освітнього середовища, розробка електронних освітніх ресурсів повинні здійснюватися з урахуванням сучасних тенденцій в галузі модернізації української освіти, кращих вітчизняних і світових практик, вимог міжнародних і національних стандартів у галузі цифрових технологій.
На даний час коментарі відсутні!