Скасків Ганна Михайлівна, Маланюк Надія Богданівна />

ІГРОВІ ТЕХНОЛГІЇ ЯК РУШІЙ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ

Скасків Ганна Михайлівна, Маланюк Надія Богданівна

Формування професійної компетентності майбутнього вчителя відповідно до національної державної програми «Освіта» є одним з пріоритетних завдань сучасних закладів вищої освіти. Пошук шляхів вирішення проблеми та рушіїв професійної підготовки якісно нового фахівця для української школи вимагає нових підходів до організації освітнього процесу, спонукає до підвищення критеріїв та вимог до сучасної ґенерації педагогів, поєднання різних форм та методів роботи, традиційних та інноваційних технологій [1]. Одним з таких рушіїв є ігрові технології навчання. Тому важливо визначити, як впливає використання ігрових технологій на формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики, на які сфери діяльності студента вони мають найбільший вплив, на яких етапах підготовки студентів доцільно впроваджувати такі технології.
На даний час коментарі відсутні!