Машталір Орися Володимирівна, Лещук Світлана Олексіївна, Дільна Наталія Зіновіївна />

ПРОПЕДЕВТИКА АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ЗАСОБАМИ SCRATCH

Машталір Орися Володимирівна, Лещук Світлана Олексіївна, Дільна Наталія Зіновіївна

У сучасному інформаційному суспільстві професія програміст затребувана та високооплачувана. Враховуючи специфіку фаху, вагомим фактором є самоосвіта, адже інформаційні технології постійно вдосконалюються, періодично з’являються новітні технологічні рішення, зростає значення досягнень у програмуванні. Тому важливо надати ґрунтовну базу школярам у напрямку вивчення алгоритмізації та програмування практично починаючи з початкової школи. Великих перспектив в цьому плані можна досягти, використовуючи Scratch [1, 4]. Можливості програмування на Scratch висвітлюють у своїх напрацюваннях багато вчених. Зокрема, Т.Є.Сорокіна, Є.Д.Патаракін [6, 7] розкривають різні напрямки роботи у середовищі Scratch: деякі можливості застосування графічного редактора, проектування, моделювання, створення інтерактивних навчальних матеріалів, реалізація самостійного навчання та робота у співпраці.
На даний час коментарі відсутні!