Гарасим Тетяна Олегівна, Зубрик Андріана Романівна />

ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ АУДІЮВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Гарасим Тетяна Олегівна, Зубрик Андріана Романівна

Сьогодні часто розглядається проблема застосування нових інформаційних технологій під час вивчення іноземних мов. Це не лише нові технічні засоби, але нові форми й методи викладання, цікавий підхід до процесу навчання. Сучасні он-лайн ресурси, дозволяють ефективно розвивати такий складний вид мовленнєвої діяльності як аудіювання, їх різноманіття свідчить про їх високий потенціал в сфері навчання іноземних мов. П. Шарма стверджував, що використання Інтернету при вивченні англійської мови для спеціальних цілей має велике значення.
На даний час коментарі відсутні!