Синоруб Галина Петрівна />

АСИНХРОННА КОМУНІКАЦІЯ В ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ

Синоруб Галина Петрівна

Для забезпечення повноцінного функціонування навчального процесу в умовах карантину визріла необхідність у вдосконаленні методів і принципів дистанційного навчання, завданнями якого є забезпечення індивідуальної спрямованості навчання, створення комфортних умов для студентів і викладачів із урахуванням індивідуальних психологічних особливостей, розвиток інформаційної культури, вдосконалення навичок використання педагогічних та інформаційних технологій. Безумовно, відбувається соціалізація навчання в нових умовах та з новими інноваційними підходами. Процес адаптації до нової реальності полягає в тому, що окрім фізичної відстані скорочується соціальна дистанція, яка відіграє важливу роль як в навчальному процесі, так і в житті загалом.
На даний час коментарі відсутні!