Шуль Марія Володимирівна, Карабін Оксана Йосифівна />

ВИКОРИСТАННЯ СЛУЖБИ G SUITE FOR EDUCATION ДЛЯ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ

Шуль Марія Володимирівна, Карабін Оксана Йосифівна

У час стрімких змін в сучасному інформаційному суспільстві невід’ємним атрибутом людської діяльності стають цифрові технології. Зростають вимоги до якості надання освітніх послуг. Головним завданням освітнього середовища повинна бути можливість забезпечувати всебічний розвиток особистості учня, розвивати критичне мислення, а також формувати і розвивати цифрові компетентності [1]. Саме тому, однією з десяти ключових компетентностей, що закладені в Концепції Нової української школи є інформаційно-цифрова компетентність, яка «застосовує інформаційно-комунікаційні технології для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією в усіх сферах життя людини, а також розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо)» [3].
На даний час коментарі відсутні!