Струк Оксана Олегівна, Струк Олександр Сергійович />

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ PYTHON В РІЗНИХ ФОРМАХ НАВЧАННЯ

Струк Оксана Олегівна, Струк Олександр Сергійович

Стрімкий розвиток сприяє модернізації сучасної системи освіти. Сучасна дистанційна освіта – це розгалужена система передачі знань на відстані за допомогою різних засобів і технологій, яка сприяє отриманню студентами необхідної інформації для використання у практичній діяльності [1]. Дистанційне навчання — це така форма організації навчального процесу та педагогічна технологія, основою якої є керована самостійна робота студентів та широке застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій [3]. В Україні проблемі дистанційної освіти присвячено роботи В. Бикова, В. Габрусєва, О. Глазунової, Н. Думанського, О. Захар, П. Камінської, В. Кухаренка, Н. Морзе, К. Обухової, В. Олійника, Є. Полат, О. Рибалко Н. Сиротенко, О. Спіріна, Ю.В. Триуса.
На даний час коментарі відсутні!