Мельник Оксана Федорівна, Муленко Світлана Михайлівна />

ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК СКЛАДОВА ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО КОЛЕДЖУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Мельник Оксана Федорівна, Муленко Світлана Михайлівна

На сучасному етапі модернізації професійної освіти значного переформатування зазнало поняття освітнього середовища. Його потужною складовою стало інформаційне освітнє середовище (ІОС), яке вносить свої корективи в організацію освітньої діяльності закладу. Саме в умовах інформаційного освітнього середовища ефективно реалізується компетентнісний підхід у підготовці майбутніх фахівців фармацевтичної галузі, що дозволить випускникам коледжу професійно виконувати свої обов’язки за умов стрімкого розвитку інформаційно-комунікативних технологій, інформатизації та діджиталізації усіх виробничих та невиробничих сфер. Проте процес створення ІОС у закладах освіти, його продуктивне наповнення та функціонування супроводжується низкою проблем, які особливо загострились у період вимушеного тривалого дистанційного навчання. Висвітлення проблемних аспектів, обмін досвідом є метою публікації.
На даний час коментарі відсутні!