Новікова Лариса Олександрівна, Климко Юрій Анатолійович />

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Новікова Лариса Олександрівна, Климко Юрій Анатолійович

Згідно з Національною програмою «Освіта. Україна. ХХI сторіччя» в нашій країні передбачено забезпечення розвитку освіти на основі таких прогресивних концепцій, технологій та науково-методичних досягнень, створення нової системи інформаційного забезпечення освіти, входження України у трансконтинентальну систему комп’ютерної інформації. Не існує єдиного визначення дистанційного навчання. В багатьох працях А.Н. Бітченка, В.В. Шейка, С.А. Мясникова, В.В. Олійник, А.А. Андреєва, В.М. Кухаренка розкриваються питання теорії й практики дистанційного навчання і дається поняття дистанційного навчання як «організацію навчального процесу,за якої викладач розробляє навчальну програму, яка базується на самостійному навчанні студента».
На даний час коментарі відсутні!