Ілійчук Любомира Василівна />

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ GOOGLE CLASSROOM У ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Ілійчук Любомира Василівна

Навчання під час карантину стало певним викликом для усіх учасників освітнього процесу: і викладачів, і студентів. Сьогодення диктує необхідність організації дистанційного навчання для забезпечення здобувачів вищої освіти основним обсягом навчального матеріалу, активної взаємодії студентів та викладачів у процесі навчання, надання можливості для самостійної роботи із засвоєння навчального матеріалу, оцінювання отриманих знань і професійних умінь. Відтак актуальності набуває проблема пошуку та вибору найбільш доступних і простих у використанні інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання, використання яких забезпечило б створення, передавання та зберігання навчальних матеріалів, активну комунікацію і супровід навчального процесу у закладах вищої освіти.
На даний час коментарі відсутні!