Карабін Оксана Йосифівна, Громяк Мирон Іванович />

ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІЗ МЕТОЮ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Карабін Оксана Йосифівна, Громяк Мирон Іванович

Модернізації освіти в Україні сприяло прийняття рамкового Закону України «Про освіту». Відповідно до якого метою вищої освіти є всебічний розвиток майбутніх фахівців як особистості та найвищої цінності держави й суспільства, їх талантів, творчих, розумових, інтелектуальних, фізичних здібностей, особистісних цінностей необхідних для успішної фахової самореалізації та формування професійних компетентностей, виховання свідомих громадян своєї держави, які здатні до суспільного вибору та спрямування своєї майбутньої діяльності на користь суспільству, збагачення на цій основі культурного, економічного, творчого, інтелектуального потенціалу Українського народу, удосконалення та підвищення освітнього рівня майбутніх фахівців задля забезпечення сталого та прогресивного розвитку нашої держави та її європейського вибору [3].
На даний час коментарі відсутні!