Агапоненко Марія Олександрівна, Степанчук Наталя Олександрівна />

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРА У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Агапоненко Марія Олександрівна, Степанчук Наталя Олександрівна

Гуманізація та гуманітаризація освіти насамперед передбачає широке упровадження у процес викладання навчальних дисциплін нових інформаційних технологій. «Нові інформаційні технології - це сукупність методів і технічних засобів збирання, організації, збереження, опрацювання, передачі й подання інформації за допомогою комп'ютерів та комп'ютерних комунікацій»
На даний час коментарі відсутні!