Галик Степан Деонізійович />

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ПЛАТФОРМІ «НОВІ ЗНАННЯ»

Галик Степан Деонізійович

Розвиток інформаційного суспільства перед освітньою спільнотою ставить нові вимоги щодо організації різних форм навчання. Це зумовлено економічними, соціальними, демографічними та іншими факторами. Чинним законодавством визначено, що повна загальна середня освіта може здобуватися за очною (денною), дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу, а також за очною (вечірньою), заочною формами (на рівнях базової та профільної середньої освіти [2]. Однією з актуальних проблем для управлінців закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) є організація дистанційного навчання. Основною його метою є надання освітніх послуг у відповідності до державних стандартів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
На даний час коментарі відсутні!