Прусак Володимир Федорович, />

МЕТОДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПОНЕНТИ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ

Прусак Володимир Федорович,

Розроблення та впровадження педагогічної системи неперервної екологічної підготовки майбутніх дизайнерів є складним, комплексним теоретичним і практичним завданням освітнього процесу. Екологізації неперервної освіти можна досягти, якщо дисципліни, що входять в освітньо-професійні програми «Дизайн», бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти, утворюють не просто сукупність гуманітарних, фундаментальних, професійно-орієнтованих курсів, а творять єдину систему, об’єднану загальною метою, конкретними завданнями, методологією побудови, орієнтацією на міждисциплінарні зв’язки та інтеграцію екологічного змісту в усі дисципліни. Нарівні вивчення кожної дисципліни в рамках, встановлених освітньо-професійними програмами, необхідно виявити перш за все методологічні зв’язки між ними. До того ж, традиційні освітні підходи, дозволяли встановлення локальних міждисциплінарних зв’язків та визначення місця дисципліни в структуро-логічній схемі. Сучасне ж бачення,висуває альтернативні ідеї про виявлення загальних стержневих методологічних підходів та їх відображення в кожній дисципліні.
На даний час коментарі відсутні!